دانلود آهنگ rain on me از ariana grande

274
1
7 تیر 1400
ariana grande rain on me

 

 

 

 

دانلود آهنگ rain on me از ariana grande

اشتراک گذاری:
متن ترانه

I didn’t ask for a free ride

من یه سواری مجانی نخواستم

I only asked you to show me a real good time

فقط ازت خواستم بهم اوقات واقعا خوشی رو نشون بدی

I never asked for the rainfall

هیچوقت نخاستم بارون بیاد

At least I showed up, you showed me nothing at all

حداقل من سر و کلّم پیدا میشد، تو هیچی بهم نشون ندادی

It’s coming down on me

داره میباره رو من

Water like misery

بدبختی مثل آب

Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away

و چون مضمون آهنگ هم تحمل سختی هاست، این معنی بارز تر میشه)

It’s coming down on me

داره میباره رو من

I’m ready, rain on me

من آماده ام، ببار رو من

I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، ولی (تو این وضعیت) حداقل زنده ام

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم (مشروب نخورم)، ولی (تو این وضعیت مستی) حداقل زنده ام

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

Rain on me

ببار رو من

Rain on me

ببار رو من

Mmm, oh yeah, baby

مممم، آه آره، عزیزم

Rain on me

ببار رو من

Livin’ in a world where no one’s innocent

داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که هیشکی معصوم و بی آلایش نیست

Oh, but at least we try, mmm

اوه، ولی حداقل تلاش خودمونو میکنیم

Gotta live my truth, not keep it bottled in

باید حقیقت خودمو زندگی کنم، نباید (احساساتمو) بریزم تو خودم و بروز ندم

So I don’t lose my mind, baby, yeah

که عقلمو از دست ندم، عزیزم، آره

I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)

میتونم رو صورتم احساس کنم (داره روم میباره)

Teardrops on my face (Water like misery)

قطرات اشک رو روی صورتم (بدبختی مثل آب)

Let it wash away my sins (It’s coming down on me)

بذار گناهامو بشوره ببره (داره روم میباره(

Let it wash away, yeah

بذار بشوره ببره، آره

I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، ولی (تو این وضعیت) حداقل زنده ام

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم (مشروب نخورم)، ولی (تو این وضعیت مستی) حداقل زنده ام

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

Rain on me

ببار رو من

Rain on me

ببار رو من

Rain on me

ببار رو من

Oh yeah, yeah

اووه آره، آره

Rain on me, ooh yeah

ببار رو من، اووه آره

Rain on me

ببار رو من

Rain on me, ooh

ببار رو من، اووه

Hands up to the sky

دستام رو به آسمونن

I’ll be your galaxy

من کهکشان تو خواهم بود

(به تو نور و زیبایی خواهم داد)

I’m about to fly

میخوام پرواز کنم

Rain on me, tsunami

ببار رو من، (مثل) سونامی

Hands up to the sky

دستام رو به آسمونن

I’ll be your galaxy

من کهکشان تو خواهم بود

(به تو نور و زیبایی خواهم داد)

I’m about to fly

میخوام پرواز کنم

Rain on me

ببار رو من

I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، ولی (تو این وضعیت) حداقل زنده ام

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم (مشروب نخورم)، ولی (تو این وضعیت مستی) حداقل زنده ام

Rain on me, rain, rain

ببار رو من، ببار ببار

Rain on me

ببار رو من

I hear the thunder comin’ down

دارم صدای اومدن طوفانو میشنوم

Won’t you rain on me?

نمیخوای روم بباری؟

Eh, eh, yeah (Rain on, woo)

اه، اه، آره، (ببار، وووه)

I hear the thunder comin’ down

دارم صدای اومدن طوفانو میشنوم

Won’t you rain on me?

نمیخوای روم بباری؟

Eh, eh, yeah

اه، اه، آره

Rain on me

ببار رو من

مشاهده ادامه متن آهنگ
جعبه دانلود
دانلود آهنگ ariana grande rain on me از ariyanagerande

در حال جستجو در سایت . . .