دانلود آهنگ Yay از Nancy Ajram

327
0
25 تیر 1400
Yay - Nancy Ajram

 

 

 

دانلود آهنگ Yay از Nancy Ajram

اشتراک گذاری:
متن ترانه

ياي سحر عيونه ونظراته وای چه چشما و نگاه جادویی دیدم

اول ما اتلاقينا عين بعين وقتی که چشم تو چشم شدیم

ياي شو مهضومه كلماته وای چقدر حرفاش شیرینن

دبت في كلمه كيف لو كانو اتنين من با یه کلمه عاشقش شدم چه برسه به اینکه بخواد دوتا کلمه حرف بزنه

ياي سحر عيونه ونظراته وای چه چشما و نگاه جادویی دیدم

اول ما اتلاقينا عين بعين وقتی که چشم تو چشم شدیم

ياي شو مهضومه كلماته وای چقدر حرفاش شیرینن

دبت في كلمه كيف لو كانو اتنين من با یه کلمه عاشقش شدم چه برسه به اینکه بخواد دوتا کلمه حرف بزنه

كلمه وصار قلبي بكلمه یه کلمه حرف زد و قلبم فدای اون کلمه شد

نار علي نار بسمه ع بسمه با لبخندش وجودمو به آتیش میکشه

قلبي احتار نساني اسمي قلبم سردرگمه،باعث میشه حتی اسمم یادم بره

ماادري كيف ووين زمان و مکان از دستم در میره

كلمه وصار قلبي بكلمه یه کلمه حرف زد و قلبم فدای اون کلمه شد

نار علي نار بسمه ع بسمه با لبخندش وجودمو به آتیش میکشه

قلبي احتار نساني اسمي قلبم سردرگمه،باعث میشه حتی اسمم یادم بره

ماادري كيف ووين زمان و مکان از دستم در میره

ياي سحر عيونه ونظراته وای چه چشما و نگاه جادویی دیدم

اول ما اتلاقينا عين بعين وقتی که چشم تو چشم شدیم

ياي شو مهضومه كلماته وای چقدر حرفاش شیرینن

دبت في كلمه كيف لو كانو اتنين من با یه کلمه عاشقش شدم چه برسه به اینکه بخواد دوتا کلمه حرف بزنه

ما ادري كيف غيرلي امري وحسيت بأمان نمیدونم چه جوری این تغییراتو در من ایجاد کرد ولی کنارش احساس امنیت میکنم

عمري اللي كان قاسي بعمري صار بلحظه كان همه ی سختی های زندگی مال گذشته بود (چون تو شادیو به زندگیم آوردی)

ما ادري كيف غيرلي امري وحسيت بأمان نمیدونم چه جوری این تغییراتو در من ایجاد کرد ولی کنارش احساس امنیت میکنم

عمري اللي كان قاسي بعمري صار بلحظه كان همه ی سختی های زندگی مال گذشته بود (چون تو شادیو به زندگیم آوردی)

كلمه وصار قلبي بكلمه یه کلمه حرف زد و قلبم فدای اون کلمه شد

نار علي نار بسمه ع بسمه با لبخندش وجودمو به آتیش میکشه

قلبي احتار نساني اسمي قلبم سردرگمه،باعث میشه حتی اسمم یادم بره

ماادري كيف ووين زمان و مکان از دستم در میره

كلمه وصار قلبي بكلمه یه کلمه حرف زد و قلبم فدای اون کلمه شد

نار علي نار بسمه ع بسمه با لبخندش وجودمو به آتیش میکشه

قلبي احتار نساني اسمي قلبم سردرگمه،باعث میشه حتی اسمم یادم بره

ماادري كيف ووين زمان و مکان از دستم در میره

ياي سحر عيونه ونظراته وای چه چشما و نگاه جادویی دیدم

اول ما اتلاقينا عين بعين وقتی که چشم تو چشم شدیم

ياي شو مهضومه كلماته وای وای چقدر حرفاش شیرینن

دبت في كلمه كيف لو كانو اتنين من با یه کلمه عاشقش شدم چه برسه به اینکه بخواد دوتا کلمه حرف بزنه

مشاهده ادامه متن آهنگ
جعبه دانلود
دانلود آهنگ Yay از Nancy Ajram
  • در حال بارگذاری...
  • در حال بارگذاری...
  • در حال بارگذاری...

در حال جستجو در سایت . . .